شرکت پلی رود اتصال - بزرگترین تولید کننده اتصالات آبیاری و آبرسانی پلیمری

واحد توليدي و تحقيقاتي پلي رود كه هم اكنون جـزء يكـي از بزرگتـرين واحـدهاي توليدي اتصالات آبياري و آبرساني پليمري در كشور و همچنين در خاورميانه محسوب مي شود فعاليت خود را مديون بيش از 30 سال سابقه در زمينه ساخت و توليد انـواع قالبهـاي تزريـق پلاستيك در كشور است كه همواره با بهره گيري از بالاترين و آخرين تكنولوژي دنيا در زمينه هاي دستگاه ها و تجهيزات توليدي و آزمايشگاهي – ارتباط تنگاتنگ با دانشـگاهها و مراكـز آموزشي – همكاري با اساتيد دانشگاهي و واحد هاي توليدي با سابقه – سـازمان اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي كشور – مهندسين مشاور و طراحان داخلي و خارجي –شـركت و بازديـد از اكثر نمايشگاههاي تخصصي دنيا – مهندسين با تجربه - پرسنل فني و كارآزموده و در نهايت مديريتي با سابقه و هوشمند توانسته است با توسعه ممتد و برنامه ريزي شده هم اكنون با بيش از 30000 متر مربع مجموعه توليدي مدرن در يكي از بهترين شهركهاي صنعتي كشور واقـع در طبيعت بكر و زيباي استان مازندران با دقيقترين ماشـينهاي تزريـق پلاسـتيك در رنجهـاي مختلف و در كنار كاملترين و متنوع ترين قالبهاي تزريق انواع اتصالات پليمري در كشور و بـا در اختيار داشتن پرسنلي مجرب و آموزش ديده توسط تيم مـديريتي و مهندسـين مجموعـه توليدي و تحقيقاتي پلي رود افتخار توليد بيش از 2000 نوع از انـواع اتصـالات پليمـري را در كشور به خود اختصاص داده است.

 و همواره به سوي هدف نهائي كه در آن توليد محصولات بـا بهترين كيفيت مطابق با آخرين اسـتانداردهاي ملـي و بـين المللـي ، تحويـل محصـولات در كوتاهترين زمان (با دارا بودن انبار محصول مدرن در كارخانه و همچنين تهران با بيش از 12000 متر مربع مساحت و كليه تجهيزات بارگيري با روشـهاي نـ وين انبـار داري FIFO-LIFO ( ، پاسخگوئي دقيق و فني به نيازهاي مصرف كنندگان كه در آن ، نهايت رضـايتمندي مشـتريان عزيز لحاظ گرديده با ، سرعت و دقت در حركتند.

شرکت پلی رود اتصال مجوز حضور در وندور لیست شرکت ملی گاز ایران را دریافت نموده و همچنین صلاحیت عرضه لوله و اتصالات الکترو فیوژن را نیز بدست آورده است.

وب سایت این شرکت: http://www.polirood.ir


این مجموعه مفتخر است تا محصولات با کیفیت شرکت پلی رود اتصال را با قیمت ویژه نمایندگی عرضه می نماید.

لینک محصولات پلی رود در فروشگاه واچار:

http://vachar.com/products/polyethylene