در آبیاری به روش بارانی (Sprinkle Irrigation) آب با فشار در داخل یک شبکه لوله‌کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از خروجی‌هایی که در این شبکه طراحی شده و آبپاش نامیده می‌شوند، خارج می‌شود. ساختمان آبپاش‌ها طوری طراحی شده است که هنگامی که آب با فشار از آن خارج می‌شود به‌صورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه توزیع می‌شود. دلیل نامگذاری این سیستم‌ها با عنوان بارانی نیز به همین علت است.

اهداف مختلفی برای این سیستم‌ها می‌توان در نظر گرفت که به شرح زیر است:

  • برای کودآبیاری در سطح مزرعه
  • برای دفع پساب حاصل از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در سطح اراضی
  • برای جلوگیری از سرمازدگی گیاهان
  • برای به تعویق انداختن زمان تشکیل غنچه و گل
  • برای جلوگیری از فرسایش بادی خاک
  • برای کمک به جوانه‌زدن بذرها
  • برای کنترل دمای محیط اطراف گیاه

بنابراین در انتخاب سیستم‌ باید حتما به اینکه هدف آن قرار است چه باشد، توجه ویژه‌ای داشت زیرا طراحی‌های هر کدام متفاوت است.