در سیستم آبیاری بارانی ثابت کلی اجزا سیستم از پمپ گرفته تا لوله اصلی، لوله نیمه اصلی و لوله‌های فرعی در موقعیت خود ثابت بوده و برای تمام ایام سال در همان مکان باقی می‌مانند.

این سیستم‌ها معمولا برای گیاهان چندین ساله و باغات به‌کار برده شده و به دلیل پرهزینه بودن غالبا آنها را به صورت خودکار (Automatic) طراحی می‌کنند تا برای آبیاری نیاز به نیروی انسانی زیاد نباشد، مانند سیستم‌های آبیاری که در زمین‌های ورزشی به‌کار برده می‌شوند و در آن کلیه شبکه لوله‌ها به صورت ثابت در زیر زمین دفن می‌شوند تا مانعی برای حرکت بازیکنان نبوده و آبیاری نیز بصورت خودکار انجام شود.