یک سیستم مستقرشونده می‌تواند از یک موثعیت استقرار به صورت دستی یا مکانیکی به موقعیت دیگر انتقال داده شود. بدین ترتیب که لوله لاترال و آبپاش‌های مستقر شده روی آن در یک موقعیت مشخص در مزرعه قرار گرفته و به کمک یک لوله شیلنگی قابل انعطاف به لوله اصلی متصل می‌گردد. با باز کردن شیر تعبیه شده روی لوله اصلی، آب وارد لوله لاترال شده و عمل آبیاری صورت می‌گیرد.

پس از خاتمه آبیاری شیر هیدارنت بسته شده و کم شدن فشار در داخل لوله لاترال باعث تخلیه آب موجود در آن از محل اتصالات هیدرانت می‌گردد. سپس لوله اصلی به شیر هیدرانت دیگر متصل می‌گردد. این عمل آن قدر تکرار می‌شود تا سرتاسر مزرعه آبیاری شده و لوله فرعی دوباره پس از چند روز برای آبیاری مجدد مزرعه به موقیعت اول خود برگشت داده می‌شود.

ملاحظه می‌شود که سیستم آبیاری بارانی مجموعه استقراری اگر چه در سطح مزرعه حرکت می‌کند اما در تمام مدت آبیاری در محل خود ثابت است.


این سیستم از انواع مختلفی برخوردار است که اسامی آنها به شرح زیر است:

  • سیستم متحرک دستی (Hand - Move)
  • سیستم متحرک کششی (Tow - Move)
  • سیستم استقراری با لوله چرخدار (Roll Line, Side Roll, Wheel-Move)
  • سیستم آبیاری بارانی تفنگی (Gun Sprinkler)