در این سیستم قطعات لوله لاترال با جفت‌کننده‌های سریع (Fast Coupling) به یکدیگر متصل شده و بعد از آبیاری به راحتی با دست دوباره باز شده و به مکان دیگری منتقل می‌شود.


مشخصات این سیستم:

  • قطر لوله‌های لاترال بین 50 تا 150 میلی‌متر (2 تا 6 اینچ)
  • طول لوله‌های لاترال 6، 9 یا 12 متر
  • معمولی‌ترین سیستم آبیاری بارانی
  • کمترین هزینه در میان سایر روش‌ها
  • نیاز به کارگر زیاد
  • لاترال آلومینیومی سبک جهت حمل راحت
  • بعد از تخلیه آب لوله‌ها جابه‌جا می‌شوند.
  • معمولا در آبیاری‌های دوره‌ای استفاده می‌شود اما در سیستم‌های ثابت هم مورد استفاده است.
  • فواصل آبپاش روی یک لوله فرعی 12 تا 15 متر است.
  • فواصل لاترال‌ها در روی لوله اصلی یا نیمه اصلی 15 تا 20 متر است.

در این حالت فقط یک لوله‌ لاترال برای آبیاری استفاده شده و لوله اصلی بصورت در وسط مزرعه قرار دارد و لاترال بصورت دوره‌ای به آن متصل می‌شود. چرخش لاترال باید بصورتی باشد که حداکثر پس از تکمیل آبیاری زمین، آبیاری مجدد شروع شود.


این سیستم مانند طراحی شکل اول است با این تفاوت که دو لوله فرعی استفاده شده است. برای تعادل فشار در طول لوله اصلی یک لاترال از ابتدا و یک لاترال از انتها آبیاری را انجام می‌دهد.


در این سیستم لوله اصلی در حاشیه زمین و از یک لاترال به بزرگی عرض زمین استفاده شده است. همچنین اگر بخواهیم از دو لاترال استفاده کنیم باید مانند سیستم قبل یک لاترال از ابتدا و دیگر از انتها کار آبیاری را انجام دهند تا تعادل فشار بهم نخورد و فشار نسبتا ثابتی به پمپ وارد شود.

>>>  سیستم آبیاری متحرک دستی بیشتر مناسب زراعت‌های ردیفی و سبزیجات است. <<<