حفظ حریم خصوصی

رعایت حریم شخصی مشتری برای شرکت طراحی و مهندسی واچار ایرانیان بسیار حائز اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ شرکت از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ مشتری از وب سایت واچار ثبت می‌شود شرح داده شده است.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از وب سایت واچار ذخیره می‌شود

علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در وب سایت ثبت می‌کنید، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از وب سایت تولید می‌شود نیز در پایگاه داده شرکت ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:

تراکنش‌های مالی

هنگامی که شما وجه مربوطه به خرید خود را آنلاین برداخت می نمایید، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در وب سایت واچار ثبت می‌شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های مالی از طریق سامانه‌های بانکی صورت می‌گیرد، شرکت در فرآیند انتقال وجه هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی شما ندارد.

استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در پایگاه داده واچار ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ مشتری از شرکت واچار به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به این شرکت جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات فوق الذکر به شرح زیر می‌باشد:

  • ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛
  • ارتباط فروشگاه با مشتری جهت اطلاع‌رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
  • بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق الذکر برعهده شرکت می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات مشتری بهرصورت مطالبه شود، شرکت موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.