سیستم آبیاری بارانی جابه جا شونده

انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - مجموعه مستقرشونده (Set-Move)

/post-22

یک سیستم مستقرشونده می‌تواند از یک موثعیت استقرار به صورت دستی یا مکانیکی به موقعیت دیگر انتقال داده شود. بدین ترتیب که لوله لاترال و آبپاش‌های مستقر شده روی آن در یک موقعیت مشخص در مزرعه قرار گرفته و به کمک یک لوله شیلنگی قابل انعطاف به لوله اصلی متصل می‌گردد.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم جابه‌جاشونده (Portable)

/post-18

در این سیستم کلیه اجزا تشکیل‌دهنده واحد آبیاری بارانی اعم از پمپ، لوله اصلی، لوله نیمه اصلی (اگر وجود داشته باشد) و لوله‌های فرعی قابل جابه‌جا شدن هستند و در صورت لزوم می‌توانند بین مزراع مختلف جابه‌جا شده و عمل آبیاری را انجام دهند.