سیستم بارانی نیمه ثابت

انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم نیمه ثابت (Semi - Permanent)

/post-20

در این سیستم لوله‌های لاترال قابل جابه‌جا شدن هستند، اما لوله اصلی و پمپ و محل برداشت آب در جای خود ثابت می‌باشند.