سیستم نیمه ثابت

انواع سیستم‌های مجموعه مستقرشونده - سیستم متحرک دستی (Hand-Move)

/post-23

در این سیستم قطعات لوله لاترال با جفت‌کننده‌های سریع (Fast Coupling) به یکدیگر متصل شده و بعد از آبیاری به راحتی با دست دوباره باز شده و به مکان دیگری منتقل می‌شود.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم ثابت (Permanent)

/post-21

در سیستم آبیاری بارانی ثابت کلی اجزا سیستم از پمپ گرفته تا لوله اصلی، لوله نیمه اصلی و لوله‌های فرعی در موقعیت خود ثابت بوده و برای تمام ایام سال در همان مکان باقی می‌مانند.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم نیمه ثابت (Semi - Permanent)

/post-20

در این سیستم لوله‌های لاترال قابل جابه‌جا شدن هستند، اما لوله اصلی و پمپ و محل برداشت آب در جای خود ثابت می‌باشند.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم نیمه جابه‌جا شونده (Semi-Portable)

/post-19

این سیستم مشابه سیستم آبیاری جابه‌جا شونده است با این تفاوت که محل برداشت آب و ایستگاه پمپاژ ثابت بوده و بنابراین پمپ قابل جابه‌جا شدن نیست اما بقیه اجزا مانند سیستم آبیاری جابه‌جا شونده می‌توانند در داخل مزرعه از یک موقعیت به موقعیت دیگر انتقال داده شوند. برای آبیاری در مزراع دیگر اگر بخواهیم از این اجزا در مزرعه‌ای دیگر استفاده کنیم باید در آن مزرعه پمپ و ایستگاه پمپاژ جداگانه‌ای تدارک ببینیم.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم جابه‌جاشونده (Portable)

/post-18

در این سیستم کلیه اجزا تشکیل‌دهنده واحد آبیاری بارانی اعم از پمپ، لوله اصلی، لوله نیمه اصلی (اگر وجود داشته باشد) و لوله‌های فرعی قابل جابه‌جا شدن هستند و در صورت لزوم می‌توانند بین مزراع مختلف جابه‌جا شده و عمل آبیاری را انجام دهند.