سیستم نیمه جابه جا شونده

انواع سیستم‌های مجموعه مستقرشونده - سیستم متحرک دستی (Hand-Move)

/post-23

در این سیستم قطعات لوله لاترال با جفت‌کننده‌های سریع (Fast Coupling) به یکدیگر متصل شده و بعد از آبیاری به راحتی با دست دوباره باز شده و به مکان دیگری منتقل می‌شود.


انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - سیستم ثابت (Permanent)

/post-21

در سیستم آبیاری بارانی ثابت کلی اجزا سیستم از پمپ گرفته تا لوله اصلی، لوله نیمه اصلی و لوله‌های فرعی در موقعیت خود ثابت بوده و برای تمام ایام سال در همان مکان باقی می‌مانند.