قیمت دریپر

معرفی قطره‌چکان جبران‌کننده فشار PC برند ویسپار

/post-15

قطره‌چکان‌های PC یا Pressure Compensating (قطره‌چکان‌های با سیستم تنظیم فشار) در سیستم‌های آبیاری زمین‌های شیب‌دار و یا ناهموار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سبب یکنواختی فشار خروجی قطره چکان‌ها می‌شود. در این قطره چکان‌ها تغییرات فشار با استفاده از دیافراگم سیلیکونی کنترل می‌شود. استفاده از قطره‌چکان‌های جبران‌کننده فشار باعث یکنواختی آبیاری اراضی شده و کمبود فشار در بخش‌های مختلف را تامین می‌کند.