لاترال

انواع سیستم‌های آبیاری بارانی - مجموعه مستقرشونده (Set-Move)

/post-22

یک سیستم مستقرشونده می‌تواند از یک موثعیت استقرار به صورت دستی یا مکانیکی به موقعیت دیگر انتقال داده شود. بدین ترتیب که لوله لاترال و آبپاش‌های مستقر شده روی آن در یک موقعیت مشخص در مزرعه قرار گرفته و به کمک یک لوله شیلنگی قابل انعطاف به لوله اصلی متصل می‌گردد.


اجزای سیستم‌های آبیاری بارانی

/post-17

در سیستم‌های آبیاری بارانی معمولا آب توسط یک پمپ ازیک منبع مانند چاه، کانال یا استخر برداشت شده و با فشار وارد شبکه‌ای از لوله‌ها می‌شود. این شبکه از لوله‌ها به ترتیب بصورت لوله اصلی (Main Pipe)، لوله نیمه اصلی (Submain Pipe) و لوله‌های فرعی یا لاترال (Lateral Pipe) نام‌گذاری شده و در نهایت این شبکه به آبپاش‌های روی لوله فرعی ختم می‌شود.