لوله نیمه اصلی

اجزای سیستم‌های آبیاری بارانی

/post-17

در سیستم‌های آبیاری بارانی معمولا آب توسط یک پمپ ازیک منبع مانند چاه، کانال یا استخر برداشت شده و با فشار وارد شبکه‌ای از لوله‌ها می‌شود. این شبکه از لوله‌ها به ترتیب بصورت لوله اصلی (Main Pipe)، لوله نیمه اصلی (Submain Pipe) و لوله‌های فرعی یا لاترال (Lateral Pipe) نام‌گذاری شده و در نهایت این شبکه به آبپاش‌های روی لوله فرعی ختم می‌شود.