کودآبیاری

معرفی کلی سیستم‌های آبیاری بارانی

/post-16

در آبیاری به روش بارانی (Sprinkle Irrigation) آب با فشار در داخل یک شبکه لوله‌کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از خروجی‌هایی که در این شبکه طراحی شده و آبپاش نامیده می‌شوند، خارج می‌شود. ساختمان آبپاش‌ها طوری طراحی شده است که هنگامی که آب با فشار از آن خارج می‌شود به‌صورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه توزیع می‌شود. دلیل نامگذاری این سیستم‌ها با عنوان بارانی نیز به همین علت است.