درباره آبیاری قطره‌ای


معرفی قطره‌چکان جبران‌کننده فشار PC برند ویسپار

معرفی قطره‌چکان جبران‌کننده فشار PC برند ویسپار

قطره‌چکان‌های PC یا Pressure Compensating (قطره‌چکان‌های با سیستم تنظیم فشار) در سیستم‌های آبیاری زمین‌های شیب‌دار و یا ناهموار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سبب یکنواختی فشار خروجی قطره چکان‌ها می‌شود. در این قطره چکان‌ها تغییرات فشار با استفاده...